Bell Schedules

Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Flex Period (T-Th) 7:20 AM 8:35 AM 75 min
1st Period 8:40 AM 9:33 AM 53 min
2nd Period 9:39 AM 10:32 AM 53 min
3rd Period 10:38 AM 11:32 AM 54 min
4th Period 11:38 AM 1:03 PM 85 min
5th Period 1:09 PM 2:02 PM 53 min
6th Period 2:08 PM 3:01 PM 53 min
7th Period 3:07 PM 4:00 PM 53 min
Advisory Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Flex Period (T-Th) 7:20 AM 8:35 AM 75 min
1st Period 8:40 AM 9:28 AM 48 min
2nd Period 9:34 AM 10:22 AM 48 min
3rd Period 10:28 AM 11:18 AM 50 min
Advisory Period 11:23 AM 11:48 AM 25 min
4th Period 11:53 AM 1:18 PM 85 min
5th Period 1:24 PM 2:12 PM 48 min
6th Period 2:18 PM 3:06 PM 48 min
7th Period 3:12 PM 4:00 PM 48 min
Extended Advisory
Description / Period Start Time End Time Length
Flex Period (T-Th) 7:20 AM 8:35 AM 75 min
1st Period 8:40 AM 9:23 AM 43 min
2nd Period 9:29 AM 10:12 AM 43 min
3rd Period 10:18 AM 11:02 AM 44 min
DAP Deer Advisory 11:08 AM 11:52 AM 44 min
4th Period 11:57 AM 1:22 PM 85 min
5th Period 1:28 PM 2:15 PM 47 min
6th Period 2:21 PM 3:08 PM 47 min
7th Period 3:13 PM 4:00 PM 47 min
Early Dismissal Schedule September 18, 2019
November 6, 2019
February 5, 2020
Description / Period Start Time End Time Length
Flex Period (T-Th) 7:20 AM 8:35 AM 75 min
1st Period 8:40 AM 9:04 AM 24 min
2nd Period 9:09 AM 9:33 AM 24 min
3rd Period 9:30 AM 10:02 AM 32 min
5th Period 10:07 AM 10:31 AM 24 min
6th Period 10:36 AM 11:00 AM 24 min
7th Period 11:05 AM 11:30 AM 25 min
4th Period 11:35 AM 1:00 PM 85 min